Egzamin maturalny

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formie zajęć indywidualnych lub w grupach.


Patrz zakładka „Korepetycje z polskiego


Zajęcia w Warszawie, ul. Chotomowska 8 m. 7, i w Zalesiu Górnym.